top of page

Kognitiivinen lyhytterapia

Kognitiivinen lyhytterapia on terapiamuoto, jonka avulla ihminen alkaa hahmottaa omia ajatuksiaan, tunteitaan ja käyttäytymistään. Terapian ydinajatus on, että ajatukset, tunteet ja toiminta vaikuttavat toinen toisiinsa. Ihmisen ajatukset vaikuttavat tunteisiin ja tunteet voivat ohjata toimintaamme. Siksi negatiiviset tai epärealistiset ajatukset saattavat aiheuttaa tarpeetonta stressiä ja johtaa ongelmiin. Kun ihminen kokee psyykkistä kuormitusta, hän tuppaa tulkitsemaan tilanteita negatiivisen linssin lävitse. Vääristynyt linssi vääristää myös stressaantuneen ihmisen toimintaa ja päätöksentekoa.


Kognitiivinen lyhytterapia auttaa ihmistä tunnistamaan ja tulemaan tietoiseksi omista ajatuksista sekä kielteisistä tulkinnoista ja käyttäytymismalleista, jotka vahvistavat vääristynyttä ajattelua. Lyhytterapia auttaa kehittämään uusia tapoja ajatella ja käyttäytyä, jotka vähentävät psyykkistä kuormitusta ja stressintunnetta. Oleellinen osa terapiaa ovat kotitehtävät. Kotitehtävänä voi olla omien ajatusten, tunteiden ja käytöksen kirjoittaminen muistiin tai niin kutsutut käytöstehtävät, jolloin asiakkaan on tarkoitus asettaa itsensä alttiiksi stressaavalle asialle ja kokeilla voisiko tilanteessa käyttäytyä uudella tavalla. Terapia vahvistaa asiakkaan itseymmärrystä ja kokemusta siitä, että hänellä itsellään on valta omiin ajatuksiinsa, tunteisiinsa ja käytökseensä.Kognitiivinen lyhytterapia soveltuu äkillisten kriisien ja elämänmuutosten käsittelyyn, riippuvuuksien hoitoon, masennukseen, ahdistukseen ja työuupumukseen. Lyhytterapialla on todettu olevan positiivisia vaikutuksia myös uniongelmien hoidossa. Kognitiivinen lyhytterapia sopii sekä yksilöille että pareille ja ryhmille.

Kognitiivinen lyhytterapia on laajalti tutkittu hoitomuoto, jolla on hyvä hoitovaste. Lyhytterapian ansiosta oireet eivät välttämättä uusiudu herkästi, tai jos uusiutuvat, terapiassa opitut keinot tunnistaa orastavia oireita auttavat reagoimaan ajoissa.

Lyhytterapiajakso kestää yleensä muutamasta kerrasta noin 20 kertaan. Tapaamisia on kerran viikossa.


130 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page